Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки - фото pic_7dcd70f3b3e9dde_1920x9000_1.jpg

ХОЛОДИЛЬНІ ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ

(спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»)

Мета освітньої програми– підготовка фахівця вищої кваліфікації, який має необхідні універсальні знання та компетенції для розробки загальних екологічно-дружніх концепцій, проектування, експлуатації та управління в енергетичних системах, енергоефективних енерготехнологіях та промислових технологіях, житлово-комунальному комплексі та суміжних галузях. При цьому наші фахівці завдяки універсальності набутих знань мають змогу однаково кваліфіковано аналізувати як високотемпературну, так і низькотемпературну складові сучасного енергокомплексу.

Робота в галузі «Холодильні техніка і технології» потребує глибокого розуміння технічних, економічних, юридичних та підприємницьких особливостей цього сектора економіки.

Кліматичні та економічні зміни, соціально-політичні протиріччя, технічний прогрес, регуляторні процеси в підприємницькій діяльності ставлять перед фахівцями галузі високі вимоги, але й, одночасно, відкривають широкі можливості для самореалізації, мотивуючи безперервну самоосвіту протягом усього життя (lifelonglearning).

Тому галузь потребує енергійних ширококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати комплексні задачі відповідально та компетентно.

По закінченні навчання випускники за освітньою програмою «Холодильна техніка і технології» володіють необхідними знаннями для майбутнього кар’єрного зростання та основними компетенціями:

- знання методів оцінювання техніко-технологічних, економічних, юридичних, соціальних та екологічних аспектів функціонування холодильних техніки та технологій як складової частини локальних та глобальних енергоефективних промислових систем та житлово-комунальних комплексів;

- глибокого розуміння структури та принципів функціонування сучасних холодильних технологій;

- розроблення концепцій, проектування, впровадження та критичного аналізу перспективних енерго- та ресурсоощадних низькотемпературних технологій;

- розроблення, впровадження та експлуатації сучасного високоефективного компрессорного, насосного та теплообмінного обладнання,

- ефективного застосовування набутих знань відповідно до нормативної бази ЄС із безпечного застосування холодильних агентів для забезпечення високих екологічних показників роботи холодильного обладнання, включаючи заміну, видалення та регенерацію холодильних агентів,

- прийняття належних управлінських рішень в області застосування передових сучасних зразків холодильних техніки та технологій для промисловості, житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури з метою забезпечення їх стійкого функціонування.

- застосування інформаційних технологій для управління інтелектуальними холодильними комплексами та мережами.

Як кафедра прикладних наук ми тісно співпрацюємо з вітчизняними та міжнародними спеціалізованими компаніями. Вже на старших курсах студенти починають співпрацювати з цими компаніями, набуваючи практичний досвід, що дозволяє передавати майбутнім фахівцям найсучасніші знання та компетенції.

Ми не лише передаємо базові та новітні знання і ідеї з «Холодильних техніки та технологій», але й готуємо фахівців до провідних ролей у формуванні та керівництві галуззю і суспільством!

Джерело http://nuft-tpre.com.ua/

Контакти
Адреса: Україна, 01601, м. Київ-33, вул. Володимирська 68
Довідкова: (044) 289-54-72, (044) 287-93-33